บ้านจอมยุทธ : แหล่งรวมข้อมูล สาระความรู้ แด่สาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองและรักการอ่าน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและจัดระบบทางความคิด อันประเทืองสติปัญญา ทั้งทางตรงและโดยอ้อม และโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใคร


ชีวิตมันไม่เคยเป็นไปอย่างที่เราคาดคิดไว้หรอก ไม่เคยสักครั้ง.. อย่างมากก็ได้แค่ใกล้เคียง มันเหมือนเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมักจะมีปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ออกมาสำแดงเดชอยู่เป็นระยะๆ และเป็นอยู่อย่างนั้น และเสมอๆ ไม่ขาดก็เกิน...
»
ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 | วิธีใช้ : อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com