บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงงานเขียนเก่า 4

กรุงงานเขียนเก่า 1
กรุงงานเขียนเก่า 2
กรุงงานเขียนเก่า 3
กรุงงานเขียนเก่า 4
กรุงงานเขียนเก่า 5


>> เสี้ยวหนึ่งของอารมณ์รัก (ใบไม้ที่หายไป)

เรื่อง : เสี้ยวหนึ่งของอารมณ์รัก (ใบไม้ที่หายไป)


ส า ย น้ำ ไ ห ล ผ่ า น
วั น ว า น ที่ ไ ม่ เ ค ย นิ่ ง
หั ว ใ จ ไ ม่ เ ค ย ช า ชิ น
เ พ ล ง จึ ง ยั ง ซึ้ ง ใ น หั ว ใ จ


รั ก เ อ ย รั ก เ จ้ า เ ฝ้ า รั ก
ไ ม่ ป ร ะ จั ก ษ์ รู้ จ ริ ง ห รื อ ไ ฉ น
เ ว ล า ผั น ผ่ า น เ ล ย ไ ป
จ ริ ง เ ท็ จ ล ว ง ใ จ ด้ ว ย รั ก ล ว ง


ล ม พั ด ใ บ ไ ม้ ร่ ว ง ห ล่ น
คื อ เ พ ล ง ข อ ง ค น คิ ด ถึ ง
เ สี้ ย ว เ ว ล า แ ห่ ง ค ว า ม ต ร า ต รึ ง

คื อ ใ บ ไ ม้ ใ บ ห นึ่ ง ที่ ห ลุ ด ล อ ย... คื อ ต น.... ก็ คื อ ค น ข อ ง ค ว า ม คิ ด ถึ ง

โดย : กระติกน้ำแข็ง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 7 มิ.ย. ปี 2006 [ เวลา 20 : 28 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook