หน้าบ้านจอมยุทธ >> ประเทศไทย 77 จังหวัด >> ภาคกลาง >> สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

ชื่อเดิมของจังหวัดนี้ คือ เมืองแม่กลองเพราะตั้งอยู่ริมลำน้ำ แม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ มาแต่สมัยโบราณ ตราของจังหวัดจึงทำเป็นรูปกลองลอยน้ำสองฟากฝั่งเป็น ต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด
 
คำขวัญ : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : จิกทะเล
ดอกไม้ประจำจังหวัด : -
ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน
คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"
        

เพลงลาสาวแม่กลอง

สิ้นแสงดาวดุเหว่าเล่าร้อง
จากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลอง พี่จำจากน้องคนงาม
แว่วหวูดรถไฟ พี่แสงอาลัยสมุทรสงคราม
คงละเมอเพ้อพร่ำ คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง
ราชการทหารเรียกใช้
ลูกน้ำเค็มเข้าทัพเรือไทย ฝึกเตรียมเอาไว้ทุกกอง
พี่ต้องขอลา จากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลอง
คงหวนมาหาน้อง คนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา
เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลม
เคยเที่ยวชมกับโฉมแชล่ม เมื่อคืนข้างแรมเมษา
สงน้ำร่วมน้อง ปิดทองพระปฎิมา
อธิฐานรักอยู่ฟ้า หวังเกิดมาร่วมใจ
ป้อมพระจุลฯ ไกลบ้านห่างน้อง
เมื่อฝนมาฟากฟ้าคะนอง ได้ยินถึงน้องหรือไม่
พี่ส่งสัญญา ฝากฟ้าครวญมาจากห้วงหัวใจ
คือเสียงครวญหวนให้ ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง
 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ภาคสนามตอนล่างของประเทศไทย อยู่ตรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันตก บริเวณปากน้ำแม่กลอง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มริมทะเล สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มี ภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าไม้โกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเล และมีป่าจากตามปากแม่น้ำนอกจากนี้มีลำคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกจากแม่น้ำแม่กลอง 300 คลอง กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลอง
  • ทิศเหนือ จดจังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ จดจังหวัดเพชรบุรีและอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี
  • ทิศตะวันตก จดจังหวัดสมุทรสาคร