บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ให้กษัตริย์ 8 เมือง ที่ทรงเสื่อมใสในพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชา เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของคติในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น และแพร่หลายไปสู่ลังกาทวีป
              ในราว พ.ศ. 1700 คณะสงฆ์ไทยที่เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมจากลังกา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ และคตินิยมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ประจำเมืองกลับมาเผยแพร่ วัดมหาธาตุจึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และเป็นหลักเมืองของเมืองสำคัญ นับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีกรรมในพุทธศาสนา

วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
พระธาตุองค์เดิมมีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยศิลปะไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ครอบไว้ ใน พ.ศ.2396-2413

วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ปูชนียสถานแห่งความสมานฉันท์ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว สถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14

 

ดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์กลางความศรัทธาพุทธศาสนาของชาวภาคใต้ จัดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook