บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

       สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคนในฐานะที่ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่อยู่รวมกับผู้อื่น สังคมวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของสังคม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ที่คนทำให้เกิดขึ้น สังคมวิทยาเป็นการศึกษาเพื่อหา คำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นว่า ทำไมจึงเกิดขึ้นหรือเป็นเช่นนั้น อย่างเช่น เมื่อเราเห็นผู้อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง ก็หาคำตอบและตั้งทฤษฎีว่า ทำไมคนจึงอพยพเข้าสู่เมือง

ลักษณะของสังคมวิทยา

ลักษณะของสังคมวิทยา
ความหมายของสังคมวิทยา
ขอบเขตของสังคมวิทยา
ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา
วิธีการศึกษาสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
ประโยชน์ของสังคมวิทยาลักษณะของสังคม

ความหมายของสังคม
ลักษณะทั่วไปของสังคม
หน้าที่ของสังคม
โครงสร้างทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)

ความหมายและความสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคม
บรรทัดฐานของสังคม
สถานภาพและบทบาท
การควบคุมทางสังคม
การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม
การกระทำทางสังคมและกระบวนการทางสังคมกลุ่มสังคม (Social Groups)

ความหมายของกลุ่ม
การจำแนกประเภทของกลุ่มทางสังคมวิทยา
แบบของกลุ่มคนสถาบันทางสังคม

ความหมายของสถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมที่สำคัญ
หน้าที่และความสำคัญของสถาบันการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม (Social Stratification)

ความหมายของการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
รูปแบบการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
เกณฑ์ในการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
การขัดกันทางชนชั้นวัฒนธรรมไทย

ความหมายของวัฒนธรรม
องค์ประกอบของวัฒนธรรม
บ่อเกิดวัฒนธรรมไทย
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย
การล้าหลังทางวัฒนธรรม
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลักของไทยพฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)

พฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviational Behavior)
ความไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับความไม่เป็นระเบียบทางสังคม

หน้าถัดไป >>

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook