บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำวิจัยอย่างยิ่งผู้เขียนขอสรุปจากทฤษฎี ข้อค้นพบข้อเสนอแนะจากนักวิจัยต่าง ๆ และเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. ทำให้เข้าใจแนวความคิด ทฤษฎีและแนวทางดำเนินการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย อันจะนำมาสู่การปรับปรุงงานวิจัยที่กำลังจะทำให้ดีขึ้น
  2. ทำให้การวิจัยไม่ซ้ำกับผู้อื่นที่ทำวิจัยไปแล้ว เมื่อมีการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยไว้มาก ก็ยิ่งจะทำให้มีความรู้มากขึ้นว่ามีใครทำเรื่องอะไรไว้บ้าง เป็นต้น
  3. ทำให้ทราบผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ทำในลักษณะไหน ศึกษากว้าง – แคบแค่ไหน หรือศึกษาในแง่มุมใด ผลการศึกษาพบอะไรบ้าง ซึ่งข้อค้นพบของงานวิจัยที่ผ่านมา จะนำมาประกอบการอภิปรายผลงานของงานวิจัยของผู้วิจัยด้วย
  4. ช่วยทำให้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะการตั้งสมมติฐานในการวิจัยนั้นต้องอาศัยข้อมูล ข้อค้นพบและผลการวิจัยก่อน ๆ มาสนับสนุน

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยทำวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา สภาพปัญหา สมมติฐานการออกแบบวิจัย การแปลความหมาย และการสรุปผลการวิจัยหรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นประโยชน์ ต่อการวิจัยทุกขั้นตอน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook