บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง

ปรัชญาการเมืองของกรีก
ปรัชญาการเมืองสนับสนุนอำนาจเด็ดขาด
ปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism)
ข้อโจมตีระบบอำนาจเด็ดขาด (Absolutism)
สาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย
ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของการเมือง
แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

     1) ต้องสร้างสังคมที่ทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ ไม่มีใครแสวงหาความมั่งคั่งได้เพียงผู้เดียว และมีการจำกัดขอบเขตทรัพย์สินส่วนรวม เป็นการวางรากฐานเรื่องสิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งที่จำกัด ไม่ได้ติดมากับตัว ซึ่งในปัจจุบันสิทธิในทรัพย์สินเป็นธรรมชาติ รัฐจำกัดได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

     2) ก่อนการปฏิรูประบอบการปกครอง ต้องปฏิรูปจิตใจคนก่อนจะต้องสร้างสาธารณะ (สังคมหรือรัฐเป็นส่วนกลาง) เข้าไปในจิตใจ ก่อนที่จะปลดปล่อยทาส ต้องสร้างภาพให้คู่ควรแก่เสรีภาพเสียก่อน

      ความพอดีของอำนาจเงิน Rousseau เห็นว่าเงินเป็นกลไกที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้การเมืองบรรลุเป้าหมาย แต่เงินเป็นกลไกที่แข็งแกร่งที่สุด แน่นอน ทำให้กระบวนการทางการเมืองหันเหไปจากเป้าหมาย เงินทำลายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคน เงินเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook