บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

บทสรุป

ทฤษฎีจริยศาสตร์ (รวมทั้งพุทธจริยศาสตร์ด้วย) ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาก็คือทิฏฐิ(แนวความคิด) หนึ่งนั่นเอง หากไปยึดถือเข้าอย่างมีอุปาทานก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของคน ๆ นั้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งลบและบวก พุทธจริยศาสตร์จะแตกต่างจากระบบจริยศาสตร์อื่น ๆ ตรงที่นอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนแล้ว ยังได้สอนให้เข้าใจด้วยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอุปกรณ์ไปสู่เป้าหมาย เมื่อใช้อุปกรณ์นี้จนบรรลุเป้าหมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยึดถืออีกต่อไป ความหมายของข้อความท่อนสุดท้ายนี้ก็คือ พระพุทธเจ้าทรงทรงสอนไม่ให้เกิดอัตตาหรือมีอุปาทานในคำสอน เพราะอุปาทานจะเป็นที่มาของการเสพติดในความคิด หรือไม่ก็ยึดถือในแนวคิดใดความคิดหนึ่งที่ตนชื่นชอบแล้ว จากนั้นได้สร้างความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่ยึดถือแนวคิดแตกต่างจากตน จนเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันและขัดขวางความก้าวหน้าในคุณธรรมขั้นต่อ ๆ ไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook