บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู

แนวความคิดเรื่องมนุษย์ในศาสนาฮินดูนั้นมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวทเกี่ยวกับวรรณ 4 คือ มนุษย์เกิดขึ้นจากการสร้างของพระพรหม โดยพระพรหมได้สร้างมนุษย์จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระองค์ คือ วรรณะพราหมณ์ ถูกสร้างมาจากพระโอษฐ์ (ปาก) วรรณะกษัตริย์หรือนักปกครองถูกสร้างมาจากพระหัตถ์ (แขน) วรรณะแพศย์หรือกลุ่มนักธุรกิจถูกสร้างมาจากตะโพก และวรรณะสุดท้ายคือ ศูทรหรือกลุ่มคนใช้หรือกรรมกรถูกสร้างมาจากพระบาทของพระพรหม ในทัศนะศาสนาฮินดู พระพรหมคือต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง รวมถึงมนุษย์ด้วย ชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ตามหลักของศาสนาฮินดูจึงเป็นเรื่องของพระพรหม ซึ่งถูกกำหนดหรือลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งแนวคิดนี้เรารู้จักกันทั่วไปว่า “พรหมลิขิต” ฉะนั้น โชคชะตาและธรรมชาติของมนุษย์จึงถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนบทบาทและหน้าที่ของมนุษย์แต่ละวรรณะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนดังนี้ (สมภาร พรมทา, 2543: 162) เนื่องจากมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพรหมสร้างมาจากร่างกายของพระองค์ มนุษย์จึงมีส่วนแห่งพระองค์ และมีธรรมชาติเดียวกับพระองค์ หน้าที่ของมนุษย์ซึ่งกำหนดขึ้นตามวรรณะที่เปลี่ยนแปลงมิได้นั้นจึงเป็นหน้าที่ตายตัวและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ มนุษย์จะสูงต่ำอย่างไรขึ้นอยู่กับวรรณะซึ่งพระพรหมได้กำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิด วรรณะที่ต่างกันนี้ได้เป็นเครื่องกำหนดหน้าที่ของสังคม คือ พราหมณ์มีหน้าที่สั่งสอนความรู้และประกอบพิธีศาสนา กษัตริย์หรือราชันย์มีหน้าที่รบ ปกครอง ป้องกันศัตรู ไวศยะหรือแพศย์มีหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ เช่น ค้าขาย ทำงานช่าง ทำไรนา เป็นต้น และศูทรมีหน้าที่รับใช้คนทั้งสามวรรณะ ซึ่งทัศนะดังกล่าวมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงกับพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook