บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

กลับห้องสมุด >>

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช

  1. สำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ในรูปของ Flora ( หนังสือที่กล่าวถึงพรรณพืชในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งรูปวิธาน (Key) ช่วยในการระบุชื่อ เช่น Flora of Malaysia เป็นต้น )
  2. ศึกษาวิธีการจัดจำแนก ระบุชื่อ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนำพืชนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายที่เป็นสากลได้
  3. จัดระบบการจำแนกพืชที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook