บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จิตวิทยา

ความเป็นมาของจิตวิทยา
กลุ่มต่าง ๆ ของจิตวิทยา (School of Psychology)
การเรียนรู้

การเรียนรู้

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์เป็นนิยามของครอนแบ็ค (Cronback) จากความหมายนี้ควรตระหนักในข้อสังเกต 2 ประการต่อไปนี้

แบบการเรียนรู้

มีการศึกษาจากการเรียนรู้ โดยการอ่านตำราของนักศึกษา พบว่า กลวิธีหรือแบบการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระดับ

 

สิ่งที่ต้อการตระหนักในการเรียนรู้

ข้อสรุปของโรเจอส์จากการวิจัย พบว่า

การชี้บ่งการเรียนรู้

การประยุกต์จิตวิทยาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูนอกจากจะต้องรู้หลักสูตรและเนื้อหาวิชาแล้ว ควรรู้พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยา และทำความเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์โดยต้องเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

  1. รู้จักและเข้าใจผู้เรียนในวัยต่าง ๆ แง่มุมต่าง ๆ
  2. รู้และเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้
  3. รู้และเข้าใจปัจจัยหลักส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
  4. รู้และเข้าใจเทคนิคกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. รู้และเข้าใจกระบวนการสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตน ตลอดจนสืบค้นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

จิตวิทยา
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยากับผู้นำ
จิตวิทยาการเรียนรู้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook