บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

หลักการรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ จากกฎหมายรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่กฎหมายอื่น และเป็นโมฆะ ถ้าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเสมอภาค

หลักการแบ่งแยกอำนาจ (The separation of Power)

กลัวว่าอำนาจจะอยู่ที่คนๆ เดียว แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ , ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ แยกการทำงานออกเป็นฝ่ายๆ และไม่ก้าวก่ายกัน เป็นแนวความคิดมาจากนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส ชื่อ มองเตสกิเออ (Buron de Montesguieu ) เพราะจะทำให้การเมืองขาดเสถียรภาพ ถ้าอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหารอยู่ที่คน ๆ เดียว

 

จุดประสงค์ที่สำคัญ

1. เน้นที่เรื่องโครงสร้าง (Structure Feature) เพื่อป้องกันการรวมอำนาจ

2. จัดสรรอำนาจ แต่ละฝ่าย (Allocation & Powers) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

หลักการถ่วงดุลอำนาจ ( Checks and balances)

ทำเป็นการยับยั้ง และสนับสนุนในกิจกรรมของอักฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายนิติบัญญัติถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยการฟ้องร้อง, ไต่สวนในการกระทำผิดอาญาหรือ แนะนำ และยินยอมแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ และอำนาจในการควบคุมค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติ เสนอมาตรการแก้ไขโดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายบังคับใช้ หรืออำนาจยับยั้งการร่างกฎหมาย (Veto Power Ours Bills)

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook