บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

สถานการณ์การผลิต
การตลาด
บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผ้าไหม

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร

เนื่องจากอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพที่ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปี ทำให้ลดการอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมืองหลวง ตลอดจนผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่รู้จักทั่วโลก สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละหลายล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2539 ไทยส่งออกผ้าไหมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกร โดยเน้นหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาหม่อนไหม โดยเน้นการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในระดับเกษตรกร โดยแบ่งงานที่จะดำเนินการเร่งรัดและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจน เดิมเลี้ยงไหมพันธุ์ไหมพื้นเมือง เพื่อผลิตเส้นไหมเอง โดยเกษตรกรสาวมือทำให้ผลิตเส้นไหมได้ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำ เพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเส้นไหม

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางและรูปแบบในการส่งเสริมดังนี้

ขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี
การพัฒนาการเลี้ยงไหม
จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook