บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
3. นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์
4. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
5. น.ส.อุลัยรัตน์ ชูด้วง
6. นายอัมรินทร์ ใสรัมย์
7. นายนิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
8. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์
9.นายกิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
10. น.ส.จิตรา คชเดช
11. นางสลิลทิพย์ ณ พัทลุง
12. นายสุวัฒน์ หล่ำบุตร
13. นายเสรีภาพ สุนทรชัยภัค
14. นายพฤทธิ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข
15. นายสราวุฒิ ภูธรโยธิน
16. นายวันชัย จงจรูญหิรัณย์
17. นายธนพร ศรียากูล
18. นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์
19. นายพิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์
20. นางยุพิณ กองจันดี
21. นายเฉลียว จันเขียด
22. นายสิรภพ กรณ์อรุษ
23. นายเอกราช เนตรดี
24. นายปัญญา สุรกำจรโรจน์
25. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
26. นายธนัท ศรีนิธิโฆษิต
27. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
28. นายคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook