หน้าบ้านจอมยุทธ >> หอพระไตร >> พิธีกรรมทางศาสนา >>พิธียกเสาเอก
 

  


พิธีทำบุญทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีบรรพชาอุปสมบท
พิธีศพ
พิธียกเสาเอก
พิธีทอดกฐิน
พิธีถวายสังฆทาน
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี
พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  

อ้างอิง :
จากหนังสือพุทธศาสตร์ "ศาสนพิธี" ปีที่ 43 อันดับที่ 1/2543

 

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธียกเสาเอก

ของใช้ในพิธี
-  จัดโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด พร้อมเครื่องสักการะ (ถ้าประสงค์)
-  จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด (กรณีนิมนต์พระมาประพรมน้ำมนต์ที่หลุม และเจริญชัยมงคลคาถา)
-  เครื่องบูชาฤกษ์หรือสังเวยเทวดา (จัดย่อส่วนก็ได้ ดูพิธีวางศิลาฤกษ์)
-  ใบทอง นาก เงิน อย่างละ 3 ใบ
-  เหรียญทอง เงิน อย่างละ 9 เหรียญ
-  ทรายเสก 1 ขัน
-  น้ำมนต์ 1 ขัน (พร้อมกำหญ้าคา 1 กำ)
-  ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วนเล็ก
-  ทองคำเปลว 3 แผ่น
-  ผ้าแพรสีแดง ห่มเสา หรือผ้าขาวม้า 1 ผืน
-  หน่อกล้วย อ้อย อย่างละ 1 หน่อ
-  ไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้าประสงค์)
-  แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ 1 แผ่น
-  ข้าวตอกดอกไม้ 1 ขัน

 
ลำดับพิธ
-  วางสายสิญจน์ เริ่มจากโต๊ะบูชาไปโต๊ะสังเวยขวาบริเวณสถานที่ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก (ก่อนเวลาฤกษ์พอสมควร)
      เจ้าภาพ -  จุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคล กราบพระ
-  จุดเทียนธูปที่โต๊ะสังเวย บูชาเทวดาให้คุ้มครอง
      พิธีกร -  กล่าวสังเวยเทวดา
      เจ้าภาพ -  ดอกไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้ามี)
-  วางแผ่นทอง นาก เงินในหลุมเสาเอก (ถ้ามี)
-  นำใบทอง นาก เงิน และเหรียญทอง เงิน ลงก้นหลุมแล้วนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
    โปรยทรายเสกที่หลุมเสา
-  เจิมและปิดทองเสาเอก
-  ผูกหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าขาวม้าที่เสาเอก
-  ถือด้ายสายสิญจน์ พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี
      ช่าง -  ช่วยกันยกเสาเอก จนตั้งเรียบร้อย (ขณะยกเสานั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) (ถ้ามี)
      เจ้าภาพ -  โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงหลุมเสาเอก พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี เสร็จพิธี
      หมายเหตุ -  ถ้ายกเสาเอกในเดือนอ้าย ยี่ สาม เสาเอก อยู่ทิศอีสาน
-  ถ้ายกเสาเอกในเดือน 4 -  5 - 6  เสาเอก อยู่ทิศอาคเนย์
-  ถ้ายกเสาเอกในเดือน 7 -  8 - 9  เสาเอก อยู่ทิศหรดี
-  ถ้ายกเสาเอกในเดือน 10 -  11 - 12  เสาเอก อยู่ทิศพายัพ
-  เมื่อธูปที่โต๊ะสังเวยไหม้หมดดอก ให้ลาเครื่องสังเวยได้ว่า "เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ"
-  หน่อกล้วย อ้อย เมื่อช่างเอาลงจากเสาแล้ว ให้นำไปปลูกไว้ในที่ต้องการ เพื่อเสี่ยงทายว่าจะงอกงามเพียงใด
-  ถ้าจัดโต๊ะสังเวยไม่ได้ จะจัดเป็นสำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่ธรรมดาก็ได้ และสิ่งประกอบอื่น ๆ
    ก็เลือกเอาเท่าที่จำเป็นและหาได้ง่าย