วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งการครองใจคน

           คนอ่อนแอสามารถเข้าถึงคนได้ทุกเหล่า และนำคนแข็งกระด้างมาใช้ได้ แต่คนแข็งกระด้าง ไม่สามารถนำคนอ่อนโยนมาใช้ได้ มนุษย์เราต้องทำหน้าที่แผ่เมตตาให้คนอื่นมีสุข เพราะตัวเราก็ยังต้องการอย่างนั้น จึงควรทำในสิ่งที่เราปรารถนาให้ต่อผู้อื่นบ้าง ถ้าเรารักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เขาก็จะรักและปรารถนาดีต่อเรา และไม่เกลียดเรา แต่ถ้าเราแสดงความเกลียดต่อเขา ผลก็คือ...เขาจะเกลียดตอบเรานั่นเอง

» ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

» ศิลปะแห่งการครองใจคน

» ศิลปะแห่งการงาน

» ศิลปะแห่งการคบมิตร

» ศิลปะแห่งการครองเรือน

» ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

» ศิลปะแห่งความเป็นแม่

» ศิลปะแห่งความเป็นลูก

» ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

» ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

» ศิลปะแห่งความคิด

» ศิลปะแห่งความสุข

» ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย