วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งการคบมิตร

           เวลาใดเราขาดความไว้วางใจต่อเพื่อน เรามีอะไรซ่อนอยู่ในใจ เกี่ยวกับความประพฤติ ความเห็นของเพื่อน และเรารู้สึกไม่ชอบใจ เก็บความไม่ชอบใจเอาไว้ มันจะประทุษร้ายใจตนเอง และอาจจะประทุษร้ายต่อเพื่อนด้วย แสดงว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน เราควรเปิดเผยต่อเพื่อนของเรา แสดงความรู้สึกต่อเพื่อนอย่างจริงใจ ถ้าเราเป็นคนหึงหวงและริษยา เราจะเป็นผู้ห่างเหินมิตรสหาย ถ้าเรามีมุทิตาในความสำเร็จของผู้อื่น เราจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูง และจะมีความเจริญในมิตรภาพ

» ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

» ศิลปะแห่งการครองใจคน

» ศิลปะแห่งการงาน

» ศิลปะแห่งการคบมิตร

» ศิลปะแห่งการครองเรือน

» ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

» ศิลปะแห่งความเป็นแม่

» ศิลปะแห่งความเป็นลูก

» ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

» ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

» ศิลปะแห่งความคิด

» ศิลปะแห่งความสุข

» ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย