วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

          พ่อบ้านเป็นผู้มีความรับผิดชอบมากในครอบครัว ทุกคนอาศัยกำลังของพ่อบ้าน ถ้าพ่อบ้านอยู่ทุกคนก็อุ่นใจ ถ้าพ่อบ้านจากไปทุกคนก็เศร้าสร้อย พ่อบ้านก็ต้องคิดนึกให้รอบคอบ อย่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้า ต้องคิดถึงอนาคตของครอบครัวไว้บ้าง คนที่นึกถึงอนาคตของครอบครัว ต้องเป็นคนรู้จักประหยัด อดออม ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ หาเงินได้ต้องเก็บไว้บ้าง เพราะในคราวที่หาไม่ได้จักไม่เดือดร้อน

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย