วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

          พ่อบ้านเป็นผู้มีความรับผิดชอบมากในครอบครัว ทุกคนอาศัยกำลังของพ่อบ้าน ถ้าพ่อบ้านอยู่ทุกคนก็อุ่นใจ ถ้าพ่อบ้านจากไปทุกคนก็เศร้าสร้อย พ่อบ้านก็ต้องคิดนึกให้รอบคอบ อย่าเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้า ต้องคิดถึงอนาคตของครอบครัวไว้บ้าง คนที่นึกถึงอนาคตของครอบครัว ต้องเป็นคนรู้จักประหยัด อดออม ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ หาเงินได้ต้องเก็บไว้บ้าง เพราะในคราวที่หาไม่ได้จักไม่เดือดร้อน

» ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

» ศิลปะแห่งการครองใจคน

» ศิลปะแห่งการงาน

» ศิลปะแห่งการคบมิตร

» ศิลปะแห่งการครองเรือน

» ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

» ศิลปะแห่งความเป็นแม่

» ศิลปะแห่งความเป็นลูก

» ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

» ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

» ศิลปะแห่งความคิด

» ศิลปะแห่งความสุข

» ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย