วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นแม่

         แม่ถ้าไปยุ่งกับงานนอกบ้านมากเกินไป จนเสียงานในครอบครัวก็ไม่ถูกต้อง งานสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องคือ ต้องสงเคราะห์คนในครอบครัวก่อน สงเคราะห์ลูกให้เกิดด้วยคุณธรรม ด้วยการศึกษา ด้วยการประพฤดีประพฤชอบ อย่างนี้เป็นงานที่เราจะต้องเอาใจใส่ก่อน ไปที่ใดแล้วอย่าลืมบ้าน แม่ไปไหนอย่าลืมลูกลืมผัว ต้องรีบกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว ให้มีความอุ่นอกอุ่นใจ ได้รับประทานอาหารพร้อมกัน

» ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

» ศิลปะแห่งการครองใจคน

» ศิลปะแห่งการงาน

» ศิลปะแห่งการคบมิตร

» ศิลปะแห่งการครองเรือน

» ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

» ศิลปะแห่งความเป็นแม่

» ศิลปะแห่งความเป็นลูก

» ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

» ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

» ศิลปะแห่งความคิด

» ศิลปะแห่งความสุข

» ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย