วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นลูก

       ในครอบครัวมีพระสองรูป คือ พระพ่อ พระแม่ พ่อแม่เป็นพระประจำบ้านของลูก เป็นพระที่อยู่ใกล้เราตลอดเวลา เราต้องเอาใจใส่ ดูแลรักษาให้ท่านสะดวกสบาย ถือว่าท่านเป็นพระ เป็นเทวดา เราต้องเคารพบูชา คนที่หมั่นนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ มักไม่กล้าทำความชั่วความผิด เพราะกลัวพ่อแม่จะร้อนใจ กลัวพ่อแม่จะเป็นทุกข์ จึงไม่ทำความชั่วความเสียหาย

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย