วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความคิด

        ใจเป็นสิ่งบริสุทธิ์มาก่อน แต่จักเศร้าหมองเพราะความคิดชั่วที่จรมา และความคิดชั่วนี้หากมีความหมักหมมมากขึ้นเท่าใด ความเศร้าหมองของใจก็จะทวีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น เมื่อจิตเศร้าหมองไป การทำ การพูด รวมทั้งการแสดงออกต่างๆ ก็เสื่อมไปด้วย ไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร มันเป็นเพียงสิ่งที่รวมกัน เข้าแล้วไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเท่านั้น เมื่อมีอำนาจปรุงแต่งก็ทรงอยู่ได้ เมื่อหมดอำนาจปรุงแต่งก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรอีกต่อไป

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย