วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความสงบ

         คนที่เข้าใจได้ว่าอะไรแล้วจะมีความสุขนั้น ยังเข้าใจไขว้เขวอยู่สักหน่อย ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จิตใจที่สงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้ แต่ส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในแง่นี้ เพราะสิ่งยั่วยวนในโลกนี้มีมากเหลือเกิน คอยหลอกให้เราหลงอยู่ตลอดเวลา หลอกให้เราพลั้งเผลออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลา ปัญญารอบรู้จึงไม่เกิดขึ้น เราต้องทำจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่ให้ง่อนแง่นคลอนแคลน เราก็จะพบความสงบที่แท้จริงได้

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย