วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

มหาชาติธรรมเทศน์
(ฉบับเมืองเพชร ร่ายโดย:   ชำนาญ นิลสุข)

กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ที่ 11  กัณฑ์ที่ 12  กัณฑ์ที่ 13

กัณฑ์ที่ 1 (ทศพร)

(กาพย์ฉบัง)

          กัณฑ์เริ่มจับเรื่องจำรูญ
ของพรจากองค์อำมรินทร์
          นามกัณฑ์ "ทศพร" โสภิน
ประทานพรสิบประการ
          เช่นเป็นมเหสีภูบาล
นามนาง "ผุสดี" ศรีไผท
          เนตรดำเกศดำอำไพ
ขนงก่งรับขลับมัน
           คราที่พระนางมีครรภ์
ราบเรียบมิใหญ่ใครยล
           แม้มีบุตรไซร้ให้ดล
กับสาวโสดสดงดงาม
          ขอมีโอรสรุ่งนาม
ทำทานประเสริฐเลิศเลอ
          อนึ่งโทษใดใครเจอ
ประหารชีวิตปลิดปลง
          ให้ปล่อยได้ดังจำนง
คำรบ "ทศพร" ประทาน
           จบกัณฑ์พิณพาทย์พร้อมภาร
บรรเลงเพลงรื่นจำเรียง
          จึงเจ้าของกัณฑ์คลานเคียง
ประเคนเครื่องกัณฑ์ใด
          "สิบเก้าคาถา" ทันใจ
ขึ้นธรรมาสน์นะโมทันที
เทพีเพ็ดทูล
  
สาระสุรินทร์
   
สีพีราชฐาน
   
ผิงพรรณผ่องใส
 
อุทรถรรณพ์
 
ถันเต่งตึงกล
 
เขตนิคมคาม
 
ถูกทัณฑ์ท้าวเธอ
 
ของสมประสงค์
 
ซ้อง "สาธุการ"
 
เผดิมเผดียง
 
พระรูปถัดไป
  

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม