วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

มหาชาติธรรมเทศน์
(ฉบับเมืองเพชร ร่ายโดย:   ชำนาญ นิลสุข)

กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ที่ 11  กัณฑ์ที่ 12  กัณฑ์ที่ 13

กัณฑ์ที่ 2 (หิมพานต์)

กาพย์ยานี

          กัณฑ์สองสมคำพร
เป็นดุจผุสดี
          สญชัยไทธิราช
ราชินีศรีโสภา
          โอรสยศกำจร
ชายานามมัทรี
           กัณหาธิดาราช
มงคลคชาชัย
          กาลิงคราษฎร์รัฐ
พราหมณ์ทูตพูดพระคุณ
           มอบชัางปัจจัยนาค
กาลิงครัฐสถาวร
           ธานีสีวีราษฎร์
ร้องทุกข์ปลุกระดม
          สัญชัยบรมนาถ
โอรสยศไกร
         มัทรีมีใจภักดิ์
ขอไปไม่เกรงแกลน
          พระนางผุสดี
หลานลูกถูกประชา
         แจ้งคดีศรีสะใภ้
เสือช้างกลางอารัญ
          งูพิษมีฤทธิ์มาก
ยืนยันคำบรรยาย
          กัณฑ์นี้ที่เรียกขาน
จบกัณฑ์ลงทันใด
          "ร้อยสามสิบสี่คาถา"
อิ่มบุญหนุนประคอง
ณ นครรัฐสีพี
มีประสงค์จำนงมา
บรมนาถครองพารา
นามอนุชผุสดี
เวสสันดรแห่งสีวี
ชาลีบุตรดุจหทัย
พราวพิลาสงามพิไล
ปัจจัยนาคมากมีบุญ
เกิดข้องขัดขาดพิรุณ
การุณเทศเวสสันดร
โดยสถลมารคคืนนคร
เหมือนก่อนกาลสำราญรมย์
ชนในชาติไม่ชื่นชม
สมเด็จเจ้าเข้าพระทัย
ฟังเสียงราษฎร์ตัดอาลัย
ให้เนรเทศพ้นเขตแดน
บริรักษ์ยามขาดแคลน
แสนห่วงใยในภัสดา
มีความรักเป็นหนักหนา
มติให้จำไกลกัน
ท่านว่าไว้ในหิมวันต์
พรรณามากยากอันตราย
กระทั่งทากหลากยุงลาย
หมายยับยั้งให้กลับใจ
"หิมพานต์" พนาลัย
"ตวงพระธาตุ" พิณพาทย์กลอง
เจ้าภาพมาประเคนของ
จองกัณฑ์นี้ดีอุดม

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย