วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

มหาชาติธรรมเทศน์
(ฉบับเมืองเพชร ร่ายโดย:   ชำนาญ นิลสุข)

กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ที่ 11  กัณฑ์ที่ 12  กัณฑ์ที่ 13

กัณฑ์ที่ 10 (สักบรรพ)

กาพย์สุรางคนางค์

       "กัณฑ์สิบสักบรรพ"      พระอินทร์กลายกลับ      ร่างเป็นพราหมณ์พลัน      ทูลขอมัทรี
ฤๅษีเวสสันดร์       พระทัยใฝ่ธรรม์      พระราชทาน
       เกิดอัศจรรย์      ทั่วโลกโลกันต์      เกิดอาธกาล      ส่ำสัตว์เริงร้อง
กึกก้องหิมพานต์      ฟ้าดินบรรดาล       ทั่วสวรรค์ชั้นพรม
       อนุโมทนา      ปรมัตถมหา      ทานอันอุดม      ยิ่งใหญ่ในหล้า
พรรณนานิยม      สุดทางสร้างสม      สัมโพธิญาณ
       อินทรพราหมณ์เลื่อมใส      ศรัทธาท้าวไท      ให้ภริยาทาน      กล่าวคืนมัทรี
สดศรีสะคราญ      แก่พระภูบาล      สืบสานบารมี
       แจ้งความประสงค์      ซึ่งแปลงพระองค์      มาขอมัทรี      ให้พระเวสสันดร
ขอพรดีดี     อย่างมากควรมี      เพียงแปดประการ
       พระขอปฐมพร      ให้พระบิดา      สิ้นโกรธบันดาล      ให้ปล่อยนักโทษ
เหี้ยมโหดฮึกหาญ      คนมารับทาน      เมื่อขึ้นครองนคร
       อย่าให้ใฝ่ฝัก      ในการร่วมรัก      สมัครสโมสร      โอรสธิดา
พราหมณ์พาสัญจร      ขอให้บังอร      อายุยืนนาน
       กลับกรุงสีพี      ฝนแก้วมณี      ทั้งเจ็ดประการ      ให้ตกลงมา      ดังฟ้าบรรดาล
เงินทองทำทาน      อย่างพร่องพระคลัง
       ในชาติเบื้องหน้า      ขอเป็นเจ้าฟ้า      ศรัทธาประทัง      ให้ได้ออกบวช
ผนวชสรณัง       ข้ามพ้นวนวัง      สังสารสมประสงค์
       พระอินทร์ประสาท      พรตามความราช      ตั้งเจตจำนง      ลากลับวิมาน
เทพสถานธำรง      สักบรรพจบลง      พิณพาทย์ทำเพลง
       "เพลงกลม" พลันกลับ      องค์เดียวเลี้ยวลับ      สดับวังเวง      ประเคนเครื่องกัณฑ์
คุยกันครื้นเครง      บรรโลมบรรเลง      "สี่สิบสามคาถา"

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม