วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

มหาชาติธรรมเทศน์
(ฉบับเมืองเพชร ร่ายโดย:   ชำนาญ นิลสุข)

กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ที่ 11  กัณฑ์ที่ 12  กัณฑ์ที่ 13

กัณฑ์ที่ 13 (นครกัณฑ์)

กาพย์ยานี

       ถึงกัณฑ์ที่สิบสาม
หกองค์พงศ์ราชัน
       ระหว่างทางถนน
ชั้นช่ออรชร
       อาคารร้านรวงเรียบ
อาทรต้อนรับไท
       ปี่แตรก็แห่โหม
เปริดเปริงเสียงเทิ้งกลอง
       มาถึงซึ่งนคร
ลาพรตสู่พิธี
       ยิ่งสุขส่วนพระองค์
คนที่ไม่มีกิน
       ฝนแก้วเจ็ดประการ
จึงองค์พงศ์ราชัน
       บ้านใครได้รับคุณ
ถือว่าฟ้าอาทร
       นับตั้งแต่นั้นมา
ศีลทานการกอบบุญ
       จบสิ้นนครกัณฑ์
พิณพาทย์ทำเพลงลา
       "สี่สิบแปดคาถา"
เสร็จงานการเทศน์ธรรม์
       องค์พระตถาคต
ปรารภเรื่องพิรุณ
       ประมวลถ้วนชาดก
ยืนยันสมัญญา
       ทรงเดชเวสสันดร
ส่งให้ฝักใฝ่ธรรม
       ฝนโบกขรพรรษ
พุทธาธิบายระบิล
      แต่งไว้ให้เป็นกาพย์
วรรณศิลป์ถิ่นธำรง
ขนานนาม "นครกัณฑ์"
นิวัติถึงซึ่งพระนคร
พราวอำพันพัตราภรณ์
แลลานหล้าล้วนมาลัย
เป็นระเบียบธงไสว
ในถนนคนเนืองนอง
ประโคมเต้นเผ่นผยอง
ร้องร่ำรื่นชื่นฤดี
เวสสันดรราชฤๅษี
อภิเษกเอกธานินทร์
ยิ่งพะวงทรงถวิล
แผ่นดินนี้มีอนันต์
เกิดบรรดาลตกลงพลัน
ป่าวประกาศราษฎร
รัตน์พิรุณจากอัมพร
จงเอาไว้ใช้ทำทุน
ชาวพาราต่างการุณย์
หนุนนำสวัสดิ์พัฒนา
เทศน์ทั้งวันต่อกันมา
"กลองโยน" จบคำรบครัน
พระลงมารับเครื่องกัณฑ์
เป็นวันที่มากมีคุณ
ทรงเล่าบทมหาบุญ
โบกขรพรรษคนศรัทธา
เช่นชูชกกลับชาติมา
"เทวทัต" อนรรถนำ
สร้างชาติก่อนกุศลกรรม
สำเร็จสุดพุทธภูมินทร์
บ่งอุบัติบนแผ่นดิน
ก็สิ้นเสร็จสำเร็จลง
พึงทราบตามความประสงค์
จงสุขสันต์ทั่วกันเทอญ ฯ

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม