วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ภาษิต คติพจน์ ของอังกฤษ

หน้า 1     หน้า 2       หน้า3

 • Self-conquest is the greats of victory.
  การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 • So much to do ,so little done.
  งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

 • Heaven ne'er helps the men who will not act.
  สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

 • Never give advice unless asked.
  อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

 • Nevre give advice in a crowd
  อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

 • Grey hair is a of age, not of wisdom.
  ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

 • Well begun is half done.
  เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

 • A bird in the hand is worth two in the bush.
  นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

 • Birds of a faether will flock together.
  นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

 • Blood is thicker than water.
  เลือดข้นกว่าน้ำ

 • Better is half a loaf than no bread.
  ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

 • While I breathe , I hope.
  ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

 • When tha cat's away the mice will play.
  เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคนอง

 • Spare the rod and spoil the child.
  ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

 • It is a wise father that know his own child.
  พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

 • The less men think, the more they talk.
  คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

 • A bad officer is more danggerous than hundred bandits.
  เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

 • Disappointment is the nurse of wisdom.
  ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

 • No one can disgrace us but ourselves.
  ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

 • Do good , receive good ; Do evil, receive evil.
  ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

 • Early to bed and early to rise.
  นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า

 • Makes a man healthy , weathy and wise.
  สุขภาพดี มีทรัพย์ และฉลาด

 • Thou shouldst eat to live ; not live to eat.
  ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

 • Man is his own worst enemy.
  ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

 • All is fair in love and war.
  ทุกสิ่งย่อมยุติในความรักและสงคราม

หน้า 1     หน้า 2       หน้า3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย