วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ภาษิต คติพจน์ ของอังกฤษ

หน้า 1     หน้า 2       หน้า3

 • A fool and his money are soon parted.
  คนโง่และเงินอยู่รวมกันไม่ได้นาน

 • Good to forgive ; best to forget.
  การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด

 • Forgive others often , but yourself never.
  จงให้อภัยคนอื่นเสมอ แต่อย่าให้อภัยตนเอง

 • A friend in need is a friend indeed.
  มิตรในยามต้องการคือมิตรแท้

 • God helps those who help themselves.
  พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

 • The fox changes his skin but not his habits.
  สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้

 • Everyone speaks of happiness , but few know it.
  ใครๆก็พูดถึงความสุข แต่น้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไร

 • Two heads are better than one.
  สองหัวดีกว่าหัวเดียว

 • Honesty is the best policy.
  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

 • Hope is the poor man bread.
  ความหวังคือขนมปังของคนจน

 • Lost time is never found again.
  เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก

 • One cannot know everything.
  คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่

 • Like mother , like daughter.
  ดูนางให้ดูแม่

 • The lion is not so fierce as they paint him.
  สิ่งโตย่อมไม่ดุร้าย ดังที่คนป้ายสีให้มัน

 • Our first and last love is self-love.
  ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง

 • Behind bad luck comes good luck.
  โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย

 • The nearer the bone the sweeter the meat.
  ยิ่งใกล้กระดูกเนื้อยิ่งหวาน

 • Money is a good servant , but a bad master.
  เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว

 • When money spaeks the truth is silent.
  เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ

 • Music is the universal language of mankind.
  ดนตรีคือภาษาสากล ของมนุษยชาติ

 • Newspaper are the wood mirror.
  หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก

 • No man can be a patriot on an emty stomach.
  ไม่มีใครเป็นผู้รักชาติได้ ในยามที่ท้องว่าง

 • The will of the people is the best law.
  ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด

 • The pen is mightier than the sword.
  ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ

 • He who loves pleasure shall be a poor man.
  ผู้ที่รักความสำราญ จะต้องเป็นคนยากจน

 • It is better to be safe than sorry.
  ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ

 • God hates those who praise themselves.
  พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง

 • Prevention is better than cure.
  กันดีกว่าแก้

หน้า 1     หน้า 2       หน้า3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย