วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ภาษิต คติพจน์ ของอังกฤษ

หน้า 1     หน้า 2      หน้า3

 • Still water runs deep.
  น้ำนิ่งไหลลึก

 • Death and tax are inevitable.
  ความตายเป็นภาษีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 • Let a thief to eatch a thief.
  จงใช้โจรให้จับโจร

 • A penny saved is a penny earned.
  ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี

 • Better an ugly face than an ugly mind.
  หน้าตาน่าเกลียด ดีกว่าจิตใจโสมม

 • United we stand ; devided we die.
  รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

 • All work and no play make Jack a dull boy.
  มีแต่งาน ไม่มีเล้น ทำให้เด็กโง่

 • When the candles are out , all women are fair.
  ทุกนางงามสรรพ เมื่อดับเทียน

 • Charms strike the sight , but merit wins the soul.
  เสน่ห์สะดุดตา แต่ความดีชนะใจ

 • No rose without a thorn.
  ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม

 • Big words sedom go with good deeds.
  คำโวมิใคร่จะร่วมไปกับการกระทำดี

 • He who done not go forward stays behind.
  บุคคลผู้ไม่ก้าวไปข้างหน้าย่อมอยู่ข้างหลัง

 • No one is too old to learn.
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน

 • There's no place like home.
  ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

 • Hunger is the best sauce.
  ความหิวเป็นซอสที่ดีที่สุด

 • Fine feathers make fine birds.
  ขนงามทำให้นกสวย

 • A tree is known by its fruit.
  ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน

 • It's a poor mouse that  has only one hole.
  หนูที่น่าสงสารเท่านั้น ที่มีรูเพียงรูเดียว

 • Enough is better that too mush.
  พอดี ดีกว่า มากเกินไป

 • The more one has , the more one wants.
  ยิ่งมีมากเท่าใด ยิ่งต้องการมากเท่านั้น

 • All is not gold that glitters.
  มิใช่ทองอย่างเดียวเท่านั้นที่ส่องแสงวูบวาบ

 • An old dog does not bark for nothing.
  หมาแก่ไม่เห่าก็ไร้ประโยชน์

 • New brooms sweep clean.
  ไม้กวาดใหม่ กวาดสะอาด

 • Everything must have a beginning.
  ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น

 • Great things have small beginning.
  สิ่งใหญ่นั้น ย่อมมาจากการเริ่มต้นที่ดี

 • Much talk , little work.
  พูดมาก ทำงานได้น้อย

 • Cap in hand never did any harm.
  ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เคยทำให้เสียหายอะไรเลย

 • No smoke without fire.
  ไม่มีควัน โดยปราศจากไฟ

 • Speak is silver , silent is good.
  พูดเป็นเงิน เงียบเป็นทอง

 • Good name is bettter that riches.
  มีชื่อเสียงดี ดีกว่ามีทรัพย์

หน้า 1     หน้า 2      หน้า3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย