วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โอวาทพระอาจารย์

นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่

                     อันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมนุษย์ และเทวดา ได้ถูกไฟ 11 กอง เผาอยู่เสมอ เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ 11 กอง คือ
1.) ราคะ คสามกำหนัดชอบใจ อยากได้กามคุณ 5 มีรูปเป็นต้น
2.) ไฟโทสะ คือความโกรธ มีความไม่พอใจเป็นลักษณะ
3.) ไฟโมหะ ได้แก่ความลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง โผฎฐัพพ ลังเล ใจฟุ้งซ่าน ไปตามอารมณ์
4.) ชาติ คือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์
5.) ชรา คือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์
6.) มรณธ คือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์
7.) โสกะ คือไฟแห่งความเศร้าโศก
8.) ปริเทวะ คือไฟบ่นเพ้อร่ำไร รำพัน
9.) ทุกขัง คือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ
10.) โทมนัส คือไฟแห่งความเสียใจ
11.) อุปายโส คือไฟแห่งความคับแค้นใจ
                            ไฟทั้ง 11 กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ต้องพากันงมงาย เวียนว่ายตายเกิด ได้รับทุกข์ต่างๆ.

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่สี มหาวีโร
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย