วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ในความสงัด

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภาวิไล

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางฟิสิกส์   จากมหาวิทยาลัยแอเดอเลด และปริญญาเอกดาราศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย
           เริ่มเป็นอาจารย์เมื่ออายุเพียง 19 ปีเศษ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2529
           มีผลงานทางดาราศาสตร์เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เคยร่วมประชุมและรับเชิญทำงานวิจัย ในต่างประเทศหลายครั้ง มีผลงานค้นคว้าทางดาราศาสตร์ ลงพิมพ์ในนิตยสารต่างประเทศ และเป็นที่อ้างอิงของนักดาราศาสตร์ในต่างประเทศ
           ศึกษาค้นคว้าด้านศาสนาและปรัชญา เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม อาทิ คุณค่าชีวิต ,รู้สึกนึกคิด ,ชีวิตดีงาม ,บุปผาชาติแห่งชีวิต , ความสงัด , เพ่งพินิจ , เรื่องชีวิต , หัวใจพุทธศาสนา ฯลฯ และผลงานที่แปลตีพิมพ์แล้ว เช่น ปรัชญาชีวิต , ปีกหัก ,หิ่งห้อย , สาธนา , ทรายกับฟองคลื่น ฯลฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย