วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาชาวบ้าน

ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง

3

หน้า1    หน้า2    หน้า3    หน้า4    หน้า5    

 • สิ่งที่ฝึกนั้นมีมาก การฝึกในสิ่งที่คนอื่นฝึกยาก
  ย่อมได้ผล ที่คนอื่นได้รับยากเช่นกัน
    
 • การให้ได้มาซึ่งความสะดวกทางกาย
  ต้องอาศัยวัตถุ ต้องลงทุน ต้องยื้อแย่ง
  แต่การให้ได้มาซึ่งความสุขทางใจ
  ไม่ต้องอาศัยวัตถุ ไม่ต้องลงทุน
  ไม่ต้องยื้อแย่ง เพียงทำใจให้สงบ
  ก็ได้พบสุขแล้ว
    
 • แนะนำผู้ที่ไม่ต้องการคำแนะนำ
  สั่งสอน ผู้ที่ไม่ต้องการคำสอน
  ย่อมเสียเวลา เหนื่อยแรงเปล่า
  ทั้งจะทำให้เขารำคราญด้วย
    
 • อยากรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไร
  ให้ดูจากเพื่อนสนิทของเขาก็ได้
    
 • โอกาสที่จะเป็นเศรษฐี มีไม่เท่ากัน
  แต่โอกาสที่จะเป็นคนดี มีเท่ากัน
   
 • ดวงจันทร์ยังมีข้างขึ้นข้างแรม
  ดวงอาทิตย์ยังมืดมิดบางคราว
  น้ำยังมีขึ้นมีลง นกยังบินสูงต่ำ
  เช่นเดียวกับชีวิตคน ย่อมมีสูงต่ำบ้างธรรดา
    
 • พอเขาชั่วก็ติเตียน พอเขาดีก็ริษยา
  พอเขาตกต่ำก็เหยียบย่ำ คนเช่นนี้หาสุขได้ยากยิ่ง
   
 • วิธีจัดการกับศัตรูได้ดีที่สุด คือการให้อภัย...
    
 • การทำบุญไม่ต้องรอตอนแก่
  เพราะไม่แน่ว่าจะได้อยู่จนแก่หรือไม่
  เพราะบางคนแก่แล้ว ยังไม่ได้ทำบุญก็มี
    
 • คนไม่ดี มักสนใจในความไม่ดีของคนอื่น
  คนดี มักสนใจในความดีของผู้อื่น
 • การโต้เถียงแม้จะมีเหตุผล
  แต่ถ้าใช้ท่วงท่าที่แข็งกร้าว
  ก็ยากที่จะเอาชนะได้
  แต่การโต้แย้งโดยใช้เหตุผล
  ด้วยท่วงท่าที่อ่อนน้อม สามารถเอาชนะได้
     
 • โต้เถียงกับเขาบ่อยๆ ขัดแย้งกับเขาบ่อยๆ
  ไม่ต้องไปวิเคราะห์เขา ว่าเขาเป็นคนแบบไหน
  แต่ควรพิจารณาเรา ว่าเราเป็นคนแบบไหน
    
 • ความเย็น สามารถระงับความร้อนได้ ฉันใด
  ความสงบของเรา
  ก็สามารถระงับความพลุ่งพล่านของคนอื่นได้ ฉันนั้น
    
 • ดอกไม้สวยมีไว้ล่อแมลง
  คำลวงมักไพเราะ
  การตัดสินว่าใครดีใครชั่ว
  เพียงอาศัยรูปกายภายนอก
  คำอ่อนหวาน....
  ย่อมผิดพลาดได้ง่าย
    
 • อ่อนน้อม
  อ่อนโยน
  อ่อนหวาน
  นั้นดี....
  อ่อนข้อให้เขาบ้างก็ยังดี
  แต่...อ่อนแอนั้น ไม่ดี
    
 • ผู้สนใจธรรม สู้ผู้รู้ธรรมไม่ได้
  ผู้รู้ธรรม สู้ผู้ปฎิบัติธรรมไม่ได้
  ผู้ปฎิบัติธรรม สู้ผู้ที่เข้าถึงธรรมไม้ได้
     
 • ไม่ว่าเรื่องที่ทำยากเพียงใด ขอเพียง...
  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
  มีเจตนาแรงกล้าที่จะทำ
  นั่นเท่ากับว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว
    
 • ไม่มีใครชอบคำติเตียน ไม่มีใครชอบคำนินทา
  ไม่มีใครชอบคำด่า
  แต่ทั้งหมดนั้นทำให้คนได้ดีมามากต่อมากแล้ว

  หน้าถัดไป >>>>>>>>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย