วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาสากล

ว่าด้วยเรื่องความจริง

หน้า1     หน้า2

หลักใหญ่ของความฉลาด คือ ต้องสามารถแยกระหว่างความชั่วกับความดี

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย