วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาสากล

ลัทธิ ศาสนา

หน้า1       หน้า2        หน้า3       หน้า4       หน้า5

ผู้ที่เชื่อในมโนธรรม มโนธรรมคือศาสนา แต่สำหรับข้าพเจ้า ความกล้าและความดีคือศาสนา

เฮ็นรี่ที่4

เราจงสร้างศาสนาให้คนอื่น และอย่าให้คนอื่นสร้างศาสนาให้เรา
ศาสนาของเราคือ สิ่งที่ชีวิตสอนเรา

ดิน อิงเก้

ศาสนาสอนให้คนทำความดี มีความซื่อสัตย์ อย่าวัดศาสนาด้วยชื่อของศาสนา
เหมือนต้นไม้ เราอย่าวัดกันด้วยชื่อ ควรจะวัดกันด้วยดอกและผล

โทมัส เจฟเฟอร์สัน

ข้อแตกต่างของศาสนา น้อยกว่าข้อแตกต่างทางการเมือง

แซมมวล จอห์นสัน

การแตกแยกทางศาสนา เหมือนภูเขาไฟระเบิด ค่อยครุกรุ่น และร้อนขึ้นตามลำดับ

เอ็ดมุนต์ เบอร์เก้

มนุษย์อาจต่อรองเรื่องศาสนา ด้วยการเขียน ด้วยการทุ่มเทชีวิต ยอมตายเพื่อศาสนา
ทั้งที่การมีชีวิต อย่างคนที่มีศาสนา ก็ดีพออยู่แล้ว

ที.ที. คอลตั้น

คนบ้าคลั่งศาสนา ทำลายศาสนา โดยหลอกคนโง่ ด้วยผีของศาสนานั่นเอง

ที.ที. คอลตั้น

ศาสนา มีไว้เพื่อความสงบสุขของมนุษย์ ไม่ใช่ความยุ่งยาก

คาวเพอร์

คนที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องศาสนา ก็เหมือนกับชายสองคน ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง
แต่ไม่มีใครรักเธอจริงสักคน

ลอร์ด ฮาลิแฟกซ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม