วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

บทเพลงสากลจากอดีต


วันวานซึ่งแม้จะผ่านไปนานเท่าใด กลับยิ่งชัดเจนตราตรึง

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4  ชุดที่ 5

เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

โอ...
เธอทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวา
อะรไก็ตามที่โลกนี้สามารถให้ฉันได้
มีเพียงเธอเท่านั้น
เธอเป็นทุกอย่างของฉัน
โอ....
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเท่าที่เคยมี
อยากอยู่ข้างเธอตลอดไป
เธอเป็นแสงสว่างในใจของฉัน
อยากให้เธอได้รู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นจริง
ฉันรักเธอจริงๆ...
โอ..
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
ฉันอยากเดินทางไปทั่วๆ
แต่ฉันก็ยังต้องกลับมาหาเธอ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เธอจะอยู่เคียงข้างฉัน
บ้านที่ที่ฉันมีความสุข
เธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน
โอ....
เธอทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวา
เมื่อไรก็ตามที่โลกโหดร้ายต่อฉัน
เธอจะมาบรรเทาทุกข์ให้ฉัน
โอ...
เธอทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวา
เดี๋ยวนี้ที่รัก...
โอ...
เธอเป็นหนึ่งเดียวของฉัน
เธอทำให้สิ่งต่างๆที่เธอทำกลายเป็นความรัก
โอ...
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
ความสุขรอคอยอยู่ที่บ้าน
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

 

You're my best friend
Gueen

Ooh, you make me live
Whatever this world can give to me,
It's you , you're all see
Ooh, you're the best friend that I ever had
Been with you such a long time
You're my sunshine and I want you
To know that my feelinga are true,
I really love you ooh....
Ooh...oh, you're my  best friend
(Ooh, you make me live)
Ooh , I've been wardering round,
But I still come back to you
(Still come back to you)
In rain or shine,
You've stoody me, girl,
(I 'm happy) happy at time,
You're my bset friend
Ooh, you make me live
Whenever this world is cruel to me,
I got you to help me forgive ooh....ooh...
Ooh , you make me live now honey,
Oooh, you're the first one
When things turn out love,
The things that you do,
Oh, you,re my best friend,
(Oh, you make me live)
(I 'm happy)
Happy at home, you're my best friend,
Ooh, you're my best friend,
Ooh, you make me live you
You're my best friend

ชุดที่ 4

All my loving
(รักของฉันทั้งหมดที่มี)
And I love her
(และแล้วฉันก็รักเธอ)
We are tha champions
(พวกเราคือผู้ชนะ)
You're my best friend
(เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน)
Only sixteen
(16 หย่อนๆ)
Dust in the wind
(ธุลีในสายลม)
Heart of gold
(หัวใจแห่งทอง)
And I love you so
(ฉันรักเธอเหลือเกิน)
Ben
(เบน)
I need you
(ต้องการเพียงแต่เธอ)
If I has my way
(หากฉันมีทางเลือก)
I found somebody
(ฉันหาใครสักคนที่จะรัก)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย