วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โคลงกลอนสอนใจ

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5

แม้ใจไม่คร้ามต่อ
มรณะ ภัยฤา
ใจก็โล่งแลจะ
สุขแท้
ยิ้มหัวบ่มัวละ
เลยกิจ
บ่มิสิ้นหวังแม้
ป่วยเพียงปางตายฯ.

"ดุสิตสมิต"

อันกำเนิดเกิดมาในสากล
ใครจะพ้นมรณาก็หาไม่
จงระงับดับความอาลัย
ถึงโศกไปใช่ที่จะเป็นมาฯ

"อิเหนา"

ใครจะไว้ใจอะไรไว้ใจเถิด
แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า
หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา
สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าไว้ใจ
สามผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย
สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้
ห้ามหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย
ถ้าแม้ใครประมาทอาจถึงตายฯ

"นิทานเวตาล"

แมลงภู่เป็นคู่ของบุษบา
โบราณว่ามีจริงทุกสิ่งสม
หญิงกับชายเป็นคู่ชูอารมณ์
ทั้งปฐมกัปป์กัลป์พุทธันดร.

"พระแท่นดงรัง"

บุษบาบานเบิกสร้อย
เสาวคนธ์
ฝูงภมรมัววน
หวี่ร้อง
นารีแรกรุ่นยล
กำดัด สวาทนา
ชายแต่ตอมจักต้อง
ไต่เต้าตามหาฯ

"นิทานชาคริต"

เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม
ดนตรี
อักขระห้าวันหนี
เนิ่นช้า
สามวันจากนารี
เป็นอื่น
วันหนึ่งเว้นล้างหน้า
อับเศร้าหมองศรีฯ

"โลกนิติ"

เนื้อ ในไตตับต้ม แกงยำ
ไม่ ประสบสักคำ ที่ลิ้น
ได้ ยากลากโครงทำ เสียเปล่า
กิน แต่เข้าเราชิ้น หนึ่งได้ไม่มี

"โลกนิติ"

ความรู้เปรียบคู่ด้วย
กำลัง กายเฮย
สุจริตคือเกาะบัง
ศาสตร์พ้อง
ปัญญาประดุจดั่ง
อาวุธ
กุมสติต่างโล่ห์ป้อง
อาจแกล้วกลางสนามฯ

"รัชกาลที่6"

เมื่อยามยิ้มยิ้มไว้แต่ในพักตร์
อย่ายิ้มนักเสียสง่าทาสฉาย
อย่าท้าวแขนท้าวคางให้ห่างกาย
อย่ากรีดกรายกรอมเพราะเที่ยวเราะเริง

"สุนทรภู่"

รู้หลบพบศึกเสี้ยน
ผู้ใด ใดเฮย
แต่ผูกไม่ตรีไป
รอบข้าง
ทำคุณอุดหนุนใน
การชอบ ทำนา
ไร้ศัตรูปองล้าง
กลับซร้องสรรเสริญ

"รัชกาลที่6"

ห้ามเพลิงไว้ไม่ได้
มีควัน
ห้ามสุริยะแสงจันทร์
ส่องไซร้
ห้ามอายุให้หัน
คืนเล่า
ห้ามดังนี้ไว้ได้
จึงห้ามนินทาฯ

"โลกนิติ"

รู้จักสิ่งกอบโทษ
และคุณ เพื่อนเอย
รู้จักพูดไพเราะ
จับจิต
รู้จักสนุกงาน
เพื่อนร่วม งานแฮ
รู้จักมิตรไซร้
เลิศดี

"ดุสิตสมิต"

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย