วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ธรรมคติ

"การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเอง ผู้ที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนา
คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตนเอง"

ท่านพุทธทาสภิกขุ       พระอาจารย์ชยสาโร      ท่านเว่ยหล่าง

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย