วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตสอนหญิง

สุภาษิตสอนหญิง (พระนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
     3...

     ข้อที่สามวิทยาทางค้าขาย
ต้องขวนขวายฝืนหัดดัดนิสัย
ให้รู้จักชักทุนหนุนกำไร
และสิ่งได้ผลดีมีกำไร
     ที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องไม่ค้าง
เนื่องในทางพานิชจะคิดหา
จงพากเพียรเรียนจำเป็นตำรา
ซึ่งวิชาอย่างนี้ดีเหมือนกัน
     เพราะหาทรัพย์นั้นไซร์ไม่จำกัด
เราถนัดทางไหนต้องใฝ่ฝัน
เมื่อได้โดยสุจริตไม่ผิดธรรม์
ย่อมเป็นอันต้องตามความนิยม
     การจำหน่ายขายค้าใช่ว่าเล่น
รวยจนเป็นเศรษฐีมีถมไป
ถ้าถูกช่องไม่ช้าอย่าปรารมภ์
อาจอุดมเร็วพลันไม่ทันนาน
     ข้อที่สี่นี้ไซร์ให้รู้จัก
ทางพิทักษ์ไข้ป่วยช่วยสังขาร
ต้องฝึกหัดซึ่งวิชาพยาบาล
ให้ชำนาญรู้ไว้ในวิธี
     อีกทั้งกิจต่างๆทางรักษา
เป็นวิชาล้ำเลิศประเสริฐศรี
เพราะโรคาอาพาธอาจจะมี
รู้ไว้ดีติดขัดบำบัดตน
     ยังประโยชน์ยิ่งแท้แก่ประเทศ
เมื่อมีเหตุยุทธนาโกลาหล
ฝ่ายบุรุษนั้นเขาเข้าประจัญ
เรานั้นเป็นพยาบาลทหารไป
     เกิดเป็นตัวชั่วดีต้องมีจิต
กระหน่ำกิจช่วยชาติอย่าหวาดไหว
เพื่อดำรงอิสระคณะไทย
ของเราไว้ให้จำเริญดำเนินทัน
     ข้อที่ห้าหน้าที่สตรีแท้
ทั้งควรแก่กิจหญิงทุกสิ่งสรรพ์
คือวิชาแพทย์บำรุงผดุงครรภ์
หญิงเหมือนกันสิ่งใดไม่ระคาง
     ถึงโดยที่ลี้ลับจะจับต้อง
ก็แคล่วคล่องทำถนัดไม่ขัดขวาง
ความระอายฝ่ายเขาก็เบาบาง
เพราะแก่ทางวิทยาของนารี
     แพทย์ผู้ชายอย่างไรไม่สนิท
ย่อมจะคิดอึดอัดน่าบัดสี
เพราะฉะนั้นควรหัดแพทย์สตรี
แต่ต้องมีเมตตากรุณาชน
     สำหรับใครไร้ทรัพย์ที่คับเข็ญ
ก็จำเป็นช่วยเหลือเพื่อกุศล
ถ้าผู้ดีมีทรัพย์ไม่อับจน
จะหวังผลบ้างก็พอประมาณ
     ทุกข์ของหญิงยิ่งยอดการคลอดบุตร
อกมนุษย์เหมือนกันสันนิษฐาน
ต้องเผื่อแผ่วิทยาเป็นสาธารณ์
อย่าต้องการลาภผลทุกคนไป.

สุภาษิตสอนหญิง (พระนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เมียดี 4 แบบ (ปรมาจารย์ภาษาไทย ขุนจงจัดนิสัย)
กฤษณาสอนน้อง (สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิต)
สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
คติเตือนใจหญิง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย