วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สุภาษิตสอนหญิง

เมียดี 4 แบบ

(ปรมาจารย์ภาษาไทย ขุนจงจัดนิสัย)

เมียดีเสมอทาส
     อย่างหนึ่งถึงหากไม่งาม
รูปทรามไปบ้างช่างหนอ
แต่งานหล่อนนี้ดีพอ
มุ่งก่อกิจทำกล้ำไป
     รุ่งเช้าเจ้ากอปรกิจการบ้าน
ไม่คร้านเกะกะไถล
มีงานควรทำทำไป
หล่อนไม่บิดเบี่ยงเกี่ยงงอน
     จักใช้สิ่งใดให้ทำ
ตรากตรำห่อนเพิกถอน
ไม่ขัดด้วยขานวานวอน
เหมือนทาสซึ่งอ่อนผ่อนกลัว
   

เมียดีเสมอมารดา
     อย่างหนึ่งซึ่งนางจงรัก
พิทักษ์บำรุงเลี้ยงผัว
แม้ถ้าสามีเมามัว
เกรงชั่วหล่อนขัดทัดทาน
     ยามที่สามีป่วยไข้
หล่อนยิ่งมีใจสงสาร
ฟูมฟักรักษาพยาบาล
ตราบการป่วยนั้นบรรเทา
     เปรียบนางอย่างเช่นนายแพทย์
ระแวดระวังนั่งเฝ้า
เหมือนหนึ่งมารดาเลี้ยงเรา
โลมเล้าเกษมเปรมปรีดิ์
   

เมียดีเสมอเพื่อน
     อีกอย่างหนึ่งนวลนางอย่างมิตร
จอดจิตฝากรักศักดิ์ศรี
มอบชีพมอบกายหมายพลี
ร่วมทุกข์สุขีด้วยกัน
     ถึงตายยอมเพื่อนคู่
หวังอยู่ร่วมเรียงเคียงขวัญ
ถึงยามฝากตัวพัวพัน
บากบั่นยินยอมพร้อมใจ
     หากผัวมีกรรมจำจร
จากหล่อนลงซึ่งถึงไหน
ห่อนสู้ติดต้อยตามไป
อดอยากอย่างไรก็ไม่กลัว
   

เมียดีเสมอน้อง
     อย่างหนึ่งนั้นน่าปราณี
นุชช่างภักดีต่อผัว
อ้อนออดพรอดฝากเนื้อตัว
เกรดชั่วเกรงผิดคิดแคลน
     ห่อนหยาบห่อนหยาบคร้ามเกรง
ยำเกรงอารีดีแสน
รู้หลีกชั่วกลัวแคลน
หากแค้นห่อนคลายอารมณ์
     ผัวอ่อนหล่อนอวยเออตาม
เผื่องามเผื่อรักศักดิ์สม
นางดังดุจน้องปองชม
เกลียวกลมควรอยู่คู่ครอง

สุภาษิตสอนหญิง (พระนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เมียดี 4 แบบ (ปรมาจารย์ภาษาไทย ขุนจงจัดนิสัย)
กฤษณาสอนน้อง (สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิต)
สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)
คติเตือนใจหญิง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย