Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เพชรสยาม

สุภาษิตลิขิตขัณฑ์ที่สรรสอน
อุทาหรณ์ทุกแห่งแสวงหา
ถึงเป็นชายใช้ชั้นจะฉันทา
ยังอุตส่าห์เขียนกลอนสอนสตรี
ไพศาล : เขียน EDWARD_REVX@HOTMAIL.COM


เนื้อความนัยไพเราะเสนาะสุด
เกินมนุษย์ในหล้าจะหาสรร
นามนี้พุ่งรุ่งโรจน์ชั่วโกฏิกัลป์
ไม่มีวันสิ้นชื่อที่ลือชา

ข้าผู้ศิษย์ประดิษฐ์กลอนอาวรณ์ถวาย
ระลึกไหว้จอมกวีศรีภาษา
ท่านผู้คิดลิขิตพจน์รจนา
พสุธาสุดถวิลเมื่อสิ้นไป

ท่านเขียนกลอนกล่อมโลกโศรกกำสรด
ด้วยกลพจน์ทรงค่าภาษาสมัย
เสียงปี่แก้วขององค์พระอภัย
เรียบละไมซึ้งกมลชนประชาสุภาษิตลิขิตขัณฑ์ที่สรรสอน
อุทาหรณ์ทุกแห่งแสวงหา
ถึงเป็นชายใช้ชั้นจะฉันทา
ยังอุตส่าห์เขียนกลอนสอนสตรี

นิราศร้างทุกบทรสเสนาะ
ความไพเราะซึมซาบดังภาพสี
ท่านเติมแต้มเสริมสรรค์วรรณกวี
ปวงเมธีจำชื่อที่ลือนาม

งานกวีวงศ์วรรณชั้นมนุษย์
ท่านเปรียบดุจดังเกล็ดเพชรสยาม
ค้นสามภพจบหล้าพยายาม
จะหานามใดอดุลย์เท่าสุนทร

ยี่สิบหกมิถุนาข้าผู้ศิษย์
น้อมอุทิศวาทะอนุสรณ์
แด่ท่านภู่ผู้คิดลิขิตกลอน
เป็นสุนทรคู่หล้าประชาเทอญ.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com