Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

รู้…

ดอกฝ้าย : kradong_j@thaimail.com


รู้เรียนรู้เขียนอ่าน
รู้วิจารณ์รู้วิเคราะห์
รู้จำเพาะเจาะจงสิ่งสงสัย
รู้วินัยรู้ใส่ใจใฝ่ฝึกฝน
รู้สู้ รู้อดทน อย่าหวั่นไหว
หนึ่งใบไม่ช้าปริญญามาการันตี
ของฝาก
จากท้องทุ่งสู่กรุงใหญ่
สู่เมืองวิไลแสงสี
มุงเข้าไปหวังได้ดี
วันเดือนเลื่อนผ่านนานปี
วันนี้มีชัยได้ยินดี
คงเปรมปรีทั่วหน้า

ปริญญาศิลปศาสตร์หนึ่งใบ เอาไปฝาก
กลับ
กลับเถิดกลับ
กลับคืนสู่บ้านเรา
สู่คนที่เฝ้าห่วงหา
กลับคืนสู่ชายคา
สู่อ้อมอกบิดามารดาเรา
ลูกผู้ชาย
การพนัน ฟันหญิง ยิงคน ชนแก้ว
นี่หรือผู้ชาย
มุ่งขวานขวายงานการ
ประสานสัมพันธ์หมั่นดูแล
รู้เผื่อแผ่ ให้อภัย
รู้ระงับใจ ไม่มัวเมา
คุณหรือเขา เลือกเอาลูกผู้ชาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com