Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1


เรื่อง :

การสูบบุหรี่กับหูตึง


มีงานวิจัยหลายงานที่พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน ( ทำให้หูตึง ) ถึงอย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยเหล่านั้น ได้ผลสรุปไม่เหมือนกันทั้งหมด นักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นได้ทบทวนบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษของ MEDLINE โดยใช้คำในการหาข้อมูลว่า " การสูบบุหรี่ " และ " การได้ยิน " ( ปี พ.ศ.2509-2546) พบ 166 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยที่สือเสาะเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินในคนสูบบุหรี่ เลือกงานวิจัยที่มีปัจจัยแวดล้อมรบกวนการได้ยินและตัดงานวิจัยที่มีเรื่องของอาชีพที่ต้องอยู่ท่ามกลางเสียงดังออกไป
ประเมินคุณค่าของวิธีที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบประเมินรายการมาตรฐานและวิเคราะโดยใช้เมตะอนาไลซิสในคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่ ที่สูญเสียการได้ยิน พบว่า จากงานวิจัยทั้งหมดมีการใช้วิธีวิจัยเหมือนกันอยู่ 15 งานวิจัย วึ่งมี 9 งานที่แสดงผลอย่างชัดเจนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการสูบบุหรี่กับการหูตึง ผู้วิจัยสรุปว่า เป็นไปได้ที่การสูบบุหรี่สามารถทำให้การสูญเสียการได้ยิน และเป็นไปได้ที่การเลิกสูบบุหรี่ อาจช่วยคงความได้ยินไว้ได้ตามวัย

โดย : smart
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com