Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1


เรื่อง :

ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา


ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบที่มีต่อการพพัฒนาประเทศ เกิดจากการไม่เข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องทั้งในระดับประชาชนทั้วไป ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปตัวอย่างที่พบมากได้แก่ การไม่เข้าใจในความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร กับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ มีการใช้สับสนระหว่างคำว่าสิทธิบัตรกับคำว่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างมมากหลายคร้งที่สือมวลชนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยุโทรทัศน์และรายงานว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นได้ยื่นขอรับลิขสิทธิ์แล้ว ทั้งๆ ที่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีกรรมวิธีการผลิตใหมม่ หรือการใช้งานใหม่ที่ไม่เคยมีปรากฏ หรือมีการใช้งานที่ใดมาก่อน ไม่เคยเปืลิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์มาก่อน ต้องยื่นขอรับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิ์ บัตร พ.ศ. 2522 ขณะที่ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลงานของทางวรรณกรรม ได้แก่ งานศิลปะ หนังสือ เพลง สื่อบันทึกภาพ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เจ้าของผลงานจะได้รับสิทธิคุ้มครองนานาฃาติทันที ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น
โดย : ประชาคมวิจัย
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com