Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1


เรื่อง :

ความมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง

ความมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง จำแนกได้ดังนี้
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความคิด จะต้องเตียมตัวพัฒนาตนเอง
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ตนสนใจ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้สภาพร่างกายของตนเอง ตลอดจนวิธีบำรุงรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์และเรียนรู้ศาสร์ต่างๆ ที่จำเป็นแก่การประกอบอาชีพ
2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญ มนุษย์ได้รับการพัฒนาจะเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญให้มีคุณค่าที่สอดคล้องกับความคิดดังที่กล่าวมาแล้ว
3 เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความเฉี่ยวฉลาดทางอารมณ์ มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะพัฒนาและเบลี่ยนแปลงเจตคติและแนวทางในการพัฒนาตนเอง
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาทางด้านจิตใจ จำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องดังต่อไปนี้
1 การสร้างพลังจิต จะต้องทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสมาธิ
2 การสร้างกำลังใจ เมื่อได้ฝึกสมาธิจนสร้างพลังจิตได้แล้ว อานิสงส์ของพลังจิตจะช่วยเพิ่มศักยภาพสมรรถภาพและคุณภาพจิตของท่านได้ระดับหนึ่ง
3 การพัฒนาทางด้านคุณธรรม
- หลักความจริง
- หลักความดี
- หลักธรรมความงาม
4 การพัฒนาจริยธรรม
5 การพัฒนาค่านิยม

โดย : คนมีสารระ
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com