Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1

>>จิตวิณญาณและความตาย

เรื่อง :

จิตวิณญาณและความตาย

จากการที่เราได้พบผู้คนมากมาย และหลากหลายความรู้สึก ซึ่งแต่ละคนก็มีอารมณ์ที่แตกต่างมี ความโลภ โกรธ หลง เป็นวัฎฎสงสาร ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกของเราในขณะที่ต้องการหันหน้า
เข้าวัดเพื่อเตรียมพร้อมกับการ...ทำใจ...พร้อมที่จะรับกับบางสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการ แต่ก็ต้องเผชิญกับมันโดยไม่มีสิทธิ์อุทรณ์ใด ๆ
ทั้งสิ้น และเป็นคำกล่าวที่ฟังง่ายคือ "เมื่อถึงเวลามันจะมาอย่างไม่มีเหตุผล " และก็มีคำกลอนบทหนึ่งที่ต้องท่องจำตลอดชีวิตนี้ ซึ่งผุดอยู่ในใจของเราตลอดมา ซึ่งเตือนสติของเราว่า " มันอยู่ที่ใจ " ที่ใจเท่านั้น

อันทุกข์สุข... อยู่ที่ใจ... มิใช่หรือ
ใจเราถึอ... เป็นทุกข์... ไม่สุกใส
ใจไม่ถึอ... เป็นสุข... ไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้... ความสุข... หรือทุกข์เอย

แต่เหตุใดเล่าพวกเราจึงต้องค้นหาความสุข ซึ่งอยู่ภายนอก
ตัวเรา ทำไหมไม่มองลงไปในตัวของเราเองบ้าง และมองลึกลงไปให้เห็นว่า

เจ้าเกิดมา... มีอะไร... มากับเจ้า
จะมัวเมา... โลภมา... ไปถึงไหน
เมื่อเจ้าตาย... เจ้าได้... อะไรไป
เจ้าก็ไป... ตัวเปล่า... เหมือนเจ้ามา

และสุดท้ายก็เป็น อริยสัจจสี่ ธรรมะอันลึกซึ้ง ของ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ

ท้ายที่สุด พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด " ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิต
อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต "

โดย : ความว่างเปล่า คือวิหารธรรมแห่งข้าฯ ธนเทพ
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com