Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1

>>  หนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์

เรื่อง :

หนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์

เธอผู้ศรัทธาในความยึดมั่นแห่งอัตตา (soul) เธอผู้ที่ไต่ลวดหนามสู่หนทางใหม่ ความปรารถณาดีในการสรรสร้างความเป็นธรรมแห่งใจ เธอเป็นผู้ใฝ่หาอยู่ใช่ไหม การเดินทางของนักรบศักดิ์สิทธิ เป็นก่จรรโลงโลกแห่งการอยู่รวมกันอย่างสันติ ปฏิเสธการยึดมั่นในตนเองพวกพ้อง อุดมคติ (idea) ของมนุษย์ทุกคนอยู่ที่เป้าประสงค์ของหนทางศักดิ์สิทธิ์นั้ นักรบศักดิ์สิทธิ์แห่งหนทางในการเดินสู่วัฒนธรรมใหม่ ทุกๆคนมีพันธกิจเดียวกันคือ การสร้างโลกที่สวยงามที่ยังคงหาได้ในโลกใบเก่านี้ ไม่ต้องหาในโลกหน้าหรือ โลกใหน จงร่วมกันเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดทางสู่แดนดินแห่งอารยะ ( civil ) อย่างแท้จริง

โดย : ชัมบาลา
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com