Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1

>> 7 คนดีทางการเมืองในพระพุทธศาสนา

เรื่อง :

7 คนดีทางการเมืองในพระพุทธศาสนา

เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา มักมีคำถามตามมาอยู่เสมอว่า คนดี ที่เขามารณรงค์ให้เลือกนั้น แท้จริงแล้ว นิยามและความหมายของมัน คือ อะไร ? ใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมาลศัพท์ โดย ป.อ. ปยุตโต ได้นำเสนอในหลักธรรม เรื่อง สัปปุริสธรรม ๗ ไว้ว่า ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ ส่วนภาคที่ขยายต่อจากนี้เป็นการเสริมแต่งและต่อเติมโดยตนเอง เพื่อเป็นข้อคิดในการใช้วิเคราะห์ ตรวจสอบ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนของเราในสภา
•ธัมมัญญตา (รู้จักธรรม) มีคุณธรรมประจำใจ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับ สดับรู้ตัวบทกฎหมาย อธิบายนโยบายพรรคให้เป็นรูปธรรม จดจำความต้องการของท้องที่ ไม่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เป็นเผด็จการรัฐสภา นำพาการซื้อเสียง ตั้งเลี้ยงโต๊ะจีน จ้างปีนทำลายป้าย สลายม๊อบด้วยกำลัง จัดตั้งคนลงคะแนน ควรทำตนสมผู้แทนที่ดี เร่งรี่เสนอมติเข้าสภาและเคารพกติการัฐธรรมนูญ
•อัตถัญญตา ( รู้จักอรรถและผล) วิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบาย จนฉายให้เห็นภาพ แจ้งให้ทราบโดยทั่วแก่ประชาชน ยึดมั่นในผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เยียวยาและใส่ใจคนส่วนน้อย ไม่ทำเป็นลอยตัวเหนือปัญหา กล้าให้มีการตรวจสอบ ควรตอบโต้สิ่งที่เห็นเป็นประโยชน์ อย่ามัวโทษกันไปมา
•อัตตัญญตา (รู้จักตน) รู้ในสถานภาพตน อันจะส่งผลทั้งคุณและโทษ โปรดมีความสำนึกในเกียรติศักดิ์ ทั้งแก่พรรคแก่ประเทศ กำหนดขอบเขตรับผิดชอบอยู่เสมอ ไม่เผอเรอในหน้าที่ ยินดีที่จะลาออก ไม่ต้องบอกหรือขับไล่หรือส่งไปถึงศาลฎีกา ไม่บ้าอำนาจ อหังการ สร้างภาพผ่านสื่อ สร้างข่าวลือเป็นนิจ ไม่ผลิตประเด็นกลบข่าว ไม่ต่อความยาวสาวความยืด ไม่อืดอาดกับระบบราชการไทย
•มัตตัญญตา (รู้จักประมาณ) ผันงบประมาณอย่างเหมาะสม ไม่อมสิบชักห้า เอื้อค้ากับพวกพ้อง หากจะเรียกร้องเงินเดือนต้องเตือนตนทำงานให้คุ้ม ไม่ซุ่มกินตามน้ำ ไม่งาบตามโต๊ะต่อ ไม่คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ไม่ขายชาติสมบัติ ทับซ้อนในผลประโยชน์ โปรดอย่าเป็นนายหน้าค้าสัมปทานรัฐ คัดค้านการแสวงหาค่าเช่าและดูดซับเอาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ
•กาลัญญตา (รู้จักกาล) ไม่โดดสภา หมั่นมาประชุม ไม่มาสาย ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่เกี่ยงงอน ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ คิดสร้างกฎหมายเพื่อธุรกิจตนหรือชะลอจนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต้องเป็นหมัน ไม่ยึดเก้าอี้ ไม่บี้โควต้า ไม่บ้าตำแหน่ง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งอยู่เสมอ
•ปริสัญญตา (รู้จักบริษัทและชุมชน) ขยันลงพื้นที่ ไม่เฉพาะที่ใกล้เลือกตั้ง อีกทั้งคนในท้องที่มีโอกาสยื่นข้อร้องเรียนได้ ยามกระจายความเจริญในท้องที่ไม่ใช่มีแค่ที่หน้าบ้านสส. ไม่ง้อหัวคะแนนจัดตั้งหรือดังจากการเป็นเจ้าพ่อใหญ่ ห่างไกลทางมิจฉา ทั้ง ค้ายา บ้าบอล เปิดบ่อน และตะล่อนตั้งซุ้มมือปิน มีจุดยืนที่จะพัฒนาท้องถิ่นตน
•บุคคัญญตา (รู้จักบุคคล) คบหากัลยาณมิตร ใกล้ชิดครูอาจารย์ ควบคุมบริวารอย่ากำเริบ ไม่เขยิบพวกพ้องเป็นใหญ่ ไร้สัจจะต้องเลิกคบ ใครบัดซบต้องปลดไล่ ไร้บ้านเล็กบ้านน้อย ไม่ต้องรอคอยใบเสร็จ ใครพูดเท็จต้องเค้นสอบ ชอบนักคนทำงาน ก๊ก-วัง-บริวารควรแยกแยะ ขจัดพวกแทะขาเก้าอี้ ถ้าลูกพี่คิดไม่ดีต้องชี้แนะ ไม่ตะแปะว่า “ได้ครับผม เหมาะสมครับท่าน”


เพียงเท่านี้................ ท่านก็จะได้คนดีที่ไม่มีเสื่อม..... เทอญ


โดย : กฤษณะ รติโก
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com