วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 2

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

>> ปัญหาที่เกิดจากคนรักชาติ ที่ยึดวิถีของตนเป็นหลัก

เรื่อง :

ปัญหาที่เกิดจากคนรักชาติ ที่ยึดวิถีของตนเป็นหลัก

ปัจจุบันประเทศของเรามีปัญหามากมาย เนื่องจากมีแต่คนรักชาติที่ยึดแต่วิถีทางของพวกตนเองเป็นใหญ่ ซึ่งความเป็นจริงการทำเพื่อชาตินั้นมีหลายวิธี แต่ต้องทำเพื่อชาติจริงๆ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะยึดว่าต้องทำตามวิถีแห่งตน ไม่เช่นนั้นจะกลายไปว่าต่างฝ่ายต่างทำลายชาติ หรือบุคคลที่เราเคารพเทิดทูน ยกตัวอย่างเช่น คนสองพวก รักคนๆเดียวกัน แต่กระทำต่อคนที่ตนรักคนละวิธี จึงกลายเป็นศัตรูกัน แล้วทำให้คนที่ตนรักลำบากใจ ขอให้ช่วยพูดคุยกันก่อนที่จะทำอะไรลงไป ให้นึกถึงคนอื่นๆบ้างเขาอาจจะไม่คิดอย่างเรา อย่ารีบร้อนเลยครับ โบราณว่าช้าๆได้พร้าเล่มงาม.

โดย : คนรักชาติที่มีสติ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 19 : 20 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-