วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 2

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

>> สมาธิของใจที่เป็นพลังนิวเคลียร์ได้จากการ transformation

เรื่อง :

สมาธิของใจที่เป็นพลังนิวเคลียร์ได้จากการ transformation

การพูดเรื่องสมาธิและประสบการณ์เชิงบูรณาการเป็นสารนิพนธ์เชิงวิชาการที่เขียนขึ้นเมื่อ 2548 สามารถหาอ่านได้ฉบับจริงที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาราชการ มีชุดแผ่นซีดี ถ้ายังไม่หมดโปรดขอมา หรือที่หอสมุดแห่งชาติ พยายามหาหน่อย หรือที่ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ กรณีใส่เข้าห้องสมุดแล้วห้องสมุดซีดี และ แจกฟรี เพื่อสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสวรรค์และความเป็นจริง และสัจธรรมและโมกษะอันนิรันด์ สำหรับคนที่รักสมาธิเพื่อใจของตนเอง และมั่นใจในประสบการณ์ ถ้าเกิดขึ้นกับตนเอง มีความยาวถึง300หน้ากว่า พิมพ์ สอดสีอย่างดีตัวจริงมีฉบับเดียวเท่นนั้นที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่อความมั่นใจคีย์ดูที่ห้องสมุดก่อน CRRS/B ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังชื่อเสียงอะไร และมันก็คงเป็นเล่มเดียวและเล่มสุดท้ายสำหรับชีวิตนี้
คิดว่าอย่างนั้น คงไม่ผิดหวังอย่างน้อยมันอาจจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิสำหรับนักค้นคว้า อย่างที่เราทราบว่า เราไม่เคยเห็นสวรรค์และนรก แต่เราเห็นกันเพียงระดับปรัชญาและตรรก แต่ว่ามันมีจริง เชื่อแน่นอนว่ามีจริง แต่ปัญญาของคนสมัยนี้ยังเข้าไม่ถึงมันเท่านั้นเอง ผีมีจริงไม่ใช่ตอแหล
จบ

โดย : มาติณ ถีนิติ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 47 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-