Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 2

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5
>> ศักดิ์ศรีจอมยุทธ (ฉบับย่อ)

เรื่อง :

ศักดิ์ศรีจอมยุทธ (ฉบับย่อ)

ปลายราชวงศ์หยวน ต้นราชวงศ์หมิง หานหลินเอ๋อประมุขพรรคจตุรทิศคิดตั้งตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยได้ช่วงชิง
แผ่นดินกับจูหยวนจาง กองทัพของหานหลินเอ๋อกำลังจะพ่ายแพ้ เหลือแต่เพียงศิษย์สี่คนของหานหลินเอ๋อ ได้แก่ ตงฟาง
ชิงมู่ เป่ยถังม่อ หนังกงเลี่ยและซีเหมินยั่วสุ่ยเท่านั้น ก่อนที่หานหลิงเอ๋อจะสิ้นใจลงนั้นได้มอบหยกกิเลนสี่ชิ้น อันได้แก่
ลม ไฟ สายฟ้า แม่เหล็ก ให้แก่ศิษย์ทั้งสี่ โดยหวังว่าวันหนึ่งเมื่อนำหยกทั้งสี่ชิ้นมารวมกันจะพบที่ซ่อนสมบัติ เพื่อการใหญ่
ในภายภาคหน้าต่อไป

หยวนเสี้ยวเทียนชายหนุ่มที่มีความซื่อสัตย์และสติปัญญาหลักแหลมเป็นที่โปรดปรานของซ่งหลิงเซียวเจ้าสำนักกระบี่เทวะ
ซ่งหยินเหอลูกสาวซ่งหลิงเซียวชอบพอกับหยวนเสี้ยวเทียน แต่กลับถูกอี้สุ่ยหานศิษย์พี่ใหญ่คอยอิจฉา อี้สุ่ยหานแอบสมคบ
คิดกับสนมหยุนแห่งมองโกลและตานกงกงเพื่อกำจัดซ่งหลิงเซียว, หยวนเสี้ยวเทียน และหยวนเส้าชิงพ่อของหยวนเสี้ยว
เทียน เนื่องจากหยวนเส้าชิงฆ่าสามีของสนมหยุนตาย ดังนั้นจึงนำลูกชายของสนมหยุนมาเลี้ยงไว้จนเติบใหญ ่ซึ่งเด็กที่
หยวนเส้าชิงเก็บมาเลี้ยงนี้ก็คือหยวนเสี้ยวเทียนนั่นเอง แต่สนมหยุนไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ นางคิดจะล้างแค้นเพียงอย่าง
เดียวที่สำคัญที่สุด คือนางต้องการช่วงชิงหยกกิเลนทั้งสี่ชิ้นของพรรคจตุรทิศมาครอบครอง เพื่อหาที่ซ่อนสมบัติเพื่อทำการ
ใหญ่ต่อไป

ในวันแต่งงานของหยวนเสี้ยวเทียนกับซ่งหยินเหอ ตานกงกงได้ให้คนถือราชโองการปลอมมาจับกุมตัวซ่งหลิงเซียว
และคนสกุลหยวนไป ในห้องขัง หยวนเสี้ยวเทียนได้รับความช่วยเหลือจากตงฟางชิงมู่จนสามารถ หลบหนีออกจากห้องขัง
มาได้ ในขณะที่หยวนเสี้ยวเทียนถูกตามล่านั่นเอง หยวนเสี้ยวเทียนก็ได้รับความช่วยเหลือจากเป่ยถังซินเอ๋อและตงฟาง
อี้ด้วยเหตุนี้เองทั้งสามจึงกลายเป็นเพื่อนรักกัน และร่วมมือกันล้างแค้น อี้สุ่ยหานวางยาพิษ ซ่งหลิงเซียวจากนั้นบีบบังคับ
ให้ซ่งหลิงเซียวยกตำแหน่งหัวหน้าพรรคให้กับตน ในเวลาเดียวกันก็วางแผนให้ซ่งหยินเหอไว้วางใจตนเอง โดยใส่ร้าย
ป้ายสีหยวนเสี้ยวเทียนว่าเป็นฆาตกรฆ่าซ่งหลิงเซียว อี้สุ่ยหานยอมเจ็บตัวเพื่อให้ซ่งหยิน เหอไว้วางใจและ ยอมแต่งงาน
กับตน หยวนเสี้ยวเทียนไม่สามารถอธิบายความเข้าใจผิดที่ซ่งหยินเหอมีต่อตนเองได้ ดังนั้นจึงตัดสิน ใจทำลาย วรยุทธ
ของตนเองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์

สนมหยุนเป็นเพราะต้องการครอบครองหยกกิเลนดังนั้นจึงร่วมมือกับอี้สุ่ยหานทั้งสองได้ร่วมมือกันฆ่าหนันกงเลี่ยซีเหมิน
ยั่วสุ่ยไม่เพียงเท่านั้นยังซัดหยวนเสี้ยวเทียนตกลงไปในเหวลึกอีกด้วย จากนั้นก็หักหลังเป่ยถังม่อแห่งพรรคจตุรทิศ
หยวนเสี้ยวเทียนค้นพบเคล็ดวิชาของตงฟางชิงมู่และซีเหมินยั่วสุ่ยโดยบังเอิญ เป่ยถังซินเอ๋อชื่นชมในความสามารถและ
ความมีคุณธรรมของหยวนเสี้ยวเทียน ถึงกับยอมร่วมเป็นร่วมตายกับหยวนเสี้ยวเทียนเลยทีเดียว

อี้สุ่ยหานเห็นหยวนเสี้ยวเทียนเป็นเสี้ยนหนาม ดังนั้นถึงกับลงทุนกินยาพิษเข้าไปเพื่อฝึกวิชาฝ่ามือพิษเมื่อสำเร็จสุดยอด
วิชาแล้วก็จะปลิดชีวิตหยวนเสี้ยวเทียนเพื่อไม่ให้หยวนเสี้ยวเทียนเป็นเสี้ยนหนามของตนต่อไป ซ่งหยินเหอ ล่วงรู้แผน
การอันชั่วร้ายของอี้สุ่ยหาน นางยอมพลีชีพเพื่อหยวนเสี้ยวเทียนโดยใช้ตัวของนางรับฝ่ามือพิษของอี้สุ่ยหาน

ชีวิตของซ่งหยิน เหอได้จบบุญคุณความแค้นของคนทั้งสาม เวลาเดียวกัน สนมหยุนได้ล่วงรู้ถึงชาติกำเนิด ที่แท้จริงของ
หยวนเสี้ยวเทียน ทำให้จิตใจของนางเกิดมโนธรรมขึ้นมา หยวนเสี้ยวเทียนได้รับคำชี้แนะ จากเป่ยถังเซินเอ๋อ,ตงฟางอี้
และพวกจนในที่สุดก็สำเร็จวิชาจตุรทิศ หยวนเสี้ยวเทียนใช้วิชาจตุรทิศรับมือกับฝ่ามือพิษของอี้สุ่ยหาน จากการเสียสละ
พลีชีพของซีเหมินยั่วสุ่ย ทำให้อี้สุ่ยหานถูกกำจัด ล้างแค้นได้สำเร็จ บุญคุณความแค้นที่มีอยู่ในยุทธภพหยวนเสี้ยวเทียน
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมา ดังนั้นจึงได้ละทิ้งเกียรติยศชื่อเสียงอันจอมปลอม และได้ชักชวน เป่ยถังซินเอ๋อออกท่อง
เที่ยวพเนจรไปทั่วยุทธภพ

หวงเส้าฉี เชียนเย่เจินอี เกาเจ้ากวง สุ่ยหลิง หลี่เวย ย่วนตันหนิง
หวังหยี่เจี๋ย เจี่ยหนี หวงเก๋อเสี่ยน หวังฉิน และนักแสดงอีกคับคั่ง
โดย : คุณชายม่านดำ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 7 ก.พ. ปี 2006 [ เวลา 10 : 30 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com